Din smerte på alvor!

Oppstart av ny refleksjongruppe for personer med langvarig smerter

Det vil være oppstart av en ny refleksjonsgruppe for personer med langvarige smerter på Lærings – og mestringssenteret ved Bærum sykehus onsdag 4. april 2018 – 14. mai 2018.

Målgruppe:

Refleksjonsgruppe passer for deg som ønsker å jobbe med egen mestring. Maks 16 deltakere.

Mål med refleksjonsgruppen:

  • Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon
  • Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger
  • Hjelp til å akseptere situasjonen
  • Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Gruppen ledes av to fagpersoner ansatt ved Lærings- og mestringssenteret i samarbeid med tre personer som har erfaring med langvarig smerteproblematikk.

Hensikten med kurset er:

· Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon

· Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger

· Hjelp til å akseptere situasjonen

· Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Henvisning:

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen.
Henvisningsskjema sendes enten elektronisk eller per post til
Vestre Viken Dokumentsenter,
Lærings- og mestringssenteret
Bærum sykehus,
Pb 800,
3004 Drammen

 

Program:

· Å leve med langvarige smerter v / erfaringskonsulent

· Smertefysiologi og behandling v/ spesialsykepleier

· Identitet og verdighet v/ psykolog

o Tap og sorg

o Rolleendring

o Egenverd og selvfølelse

· Endringen i livet v/ nevropsykolog

o Gensesetting og behov

o Akseptering

o Forståelse fra andre og kommunikasjon

· Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?

o Symptomsirkel v / erfaringskonsulent

o Mestringsstrategier / verktøy

o Bevissthet om egne tanker og tankemønstre

· Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?

o Informasjon fra FKS

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling
mellom deltakerne.

Arrangør

Lærings- og mestringssenteret

Kontakt
Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus

Telefon: 67 80 93 14

E-post: Lms.bs@vestreviken.no

Mer informasjon

Lms.bs@vestreviken.no

Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter

Per Tommy

Per Tommy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Din smerte på alvor!

Hovedmeny

Nyheter

FFO Viken trenger deg!

Til deg som har et ønske om å høre om brukermedvirkning og rollen som brukerrepresentant! Invitasjon til informasjon- og opplæringsseminar om brukermedvirkning. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i

Read More »

Medlemsrabatt på varmeprodukter.

Som FKS medlem får du 20% rabatt på varmeprodukter hos. http://www.radianthealth.no De har mange forskjellige produkter. Radiant Health Infrarød Sauna Basic har en verdi på

Read More »

FKS Sentralstyret 2022