Akupunktur, når kan det være aktuelt?

Akupunktør og fysioterapeut Marianne Eriksen fra Helsehuset på Greaaker i Sarpsborg har holdt et foredrag på møtet til FKS avd. Østfold, den 24.9.20.