ÅRSMØTE i FKS avd. Oslo og omegn

Da er det tid for årsmøtet igjen, og i år som i fjor, blir det avholdt på nettet via ZOOM.
Hold av datoen 22.02.2022 og meld deg på! Hver stemme teller.