Søk
Close this search box.

HUSK ÅRSMØTET I DAG!

Det innkalles herved til digitalt årsmøte i
Foreningen for Kroniske Smertepasienter, avdeling Oslo og Omegn
Mandag 22.02.2022 kl. 18.00 via Zoom

Grunnet Covid-19 pandemien, må vi også i år gjennomføre årsmøte på den digitale plattformen Zoom. For dere som har muligheten til å kunne delta på nett, må du melde deg på til: fks.oslo@kroniskesmerter.no innen 18.02.2022. Merkes med “Påmelding til årsmøte”.
Dere vil motta påloggingslink til årsmøtet i god tid. For de av dere som ikke har anledning til å delta via nettet, vil det være anledning å stemme per post om du ønsker det. Se vedlegg med navnet “Stemmeseddel”.
Forslag på kandidater til styret og valgkomitè, må være valgkomitéen ihende innen 22.01.2022. Forslag sendes til samme e-mail som nevnt over, og merkes “Forslag på kandidat”. Det kan selvsagt også stilles benkeforslag under selve årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må i henhold til vedtektenes § 5 være styret i hende innen 08.02.2022 (2 uker før møtedato). Saker kan meldes inn på e-post (samme som over), eller sendes i posten. Merkes med: «Sak til årsmøtet».

______________________________________________________

Til behandling foreligger:

1. ÅPNING
2. DAGSORDEN
2.0 Godkjenning av innkalling
2.1 Godkjenning av dagsorden
2.2 Valg av dirigent
2.3 Valg av referent
2.4 Valg av tellekorps (om nødvendig)
2.5 Valg av to representanter til å undertegne protokoll
3. ÅRSBERETNING 2021
4. REGNSKAP
5. BUDSJETT FOR 2022
6. INNKOMNE FORSLAG
7. VALG (valgkomitéens innstilling)
7.1) Valg av styreleder
7.2) Valg av 5 styremedlemmer
7.3) Valg av 3 varamedlemmer
7.4) Valg av valgkomité

Oslo, 11.01.2022

Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd. Oslo og Omegn,
Styret

Del
Facebook
Twitter

Foreningen for kroniske smertepasienter

FKS jobber for å forbedre livskvaliteten til kroniske smertepasienter

Bli medlem

Følg oss