Søk
Close this search box.

Til deg som har et ønske om å høre om brukermedvirkning og rollen som brukerrepresentant!

Invitasjon til informasjon- og opplæringsseminar om brukermedvirkning.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Viken har gleden av å oppfordre spesielt deg som er født et sted mellom 1975 og starten av 2000-tallet til å delta, da denne aldersgruppen er underrepresentert i brukermedvirkningen!

Ønsker du å bli en brukerrepresentant? I løpet av seminaret vil vi få en god innføring i hva det vil si å være en brukerrepresentant og hvilke oppgaver som dukker opp. Rollen som FFO-representant skiller seg ut fra det å representere en enkelt medlemsorganisasjon.
Representantene kan for eksempel sitte i brukerutvalget i kommunene, NAV og «råd for mennesker». Det er et tidsavgrenset samfunnsoppdrag, som vil gi deg personlig utvikling og følelsen av at det du gjør er viktig.
Vi har bruk for din kunnskap og engasjement. Vekker dette en interesse i deg så er dette seminaret noe for deg. Gleder oss til å bli kjent med deg!

Konferansen starter med registrering fra kl. 10.30 lørdag, søndag avsluttes med lunsj kl. 14.00.

Lørdag 12. og søndag 13. februar 2022 Quality Airport Hotel, Gardermoen

Vær vennlig og fyll ut påmeldingsskjema, og returner det snarest og senest 15. januar 2022.

Konferansen er uten kostnader for deg ønsker å bli en av våre brukerrepresentanter. Ved manglende fremmøte uten å gi beskjed, belastes du for alle faktiske kostnader knyttet til arrangementet.
Reiseutgifter dekkes ikke av FFO Viken.

Påmeldingsskjema og foreløpig program for konferansen fås ved å sende en mail til fks.oslo@kroniskesmerter.no

Spørsmål kan rettes til Tove Malnes:
e-post: tove.malnes@ffo.no eller tlf. 66 90 18 03

Med vennlig hilsen
Styret og administrasjonen i FFO Viken

Del
Facebook
Twitter

Foreningen for kroniske smertepasienter

FKS jobber for å forbedre livskvaliteten til kroniske smertepasienter

Bli medlem

Følg oss