Invitasjon til webinar i regi av FFO Viken

FFO Viken har engasjert Janette Røseth, som jobber som psykologspesialist, foredragsholder og forfatter. Hun er mamma, ektefelle, pårørende og kronisk syk. Hun vil formidle hvordan leve godt med livets u-svinger. Når livet ikke ble som tenkt, og en må skape nye hverdager, med en helse og kropp som ikke samarbeider slik som før. Hun vil si noe om hva det gjør med oss og de rundt oss, og hvordan vi kan leve godt på tross av.
 
Seminaret avholdes via Teams, link sendes dere på e-post dagen før arrangementet!
Det er plass for inntil 70 deltagere, her vil prinsippet om «førstemann til mølla» gjelde.
 
Meld på senest og innen 19. mai til:
tove.malnes@ffo.no