Søk
Close this search box.
Vi i FKS er medlem av Funksjonshemmedes Felles Organisasjon (FFO). FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Det er i alt 87 medlemsorganisasjoner med til sammen over 350 000 medlemmer.
 
FFO har jobbet for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke siden stiftelsesåret 1950. FFO er organisert med hovedkontor i Oslo og fylkeslag i alle landets fylker. I tillegg har de en del kommunelag. På vegne av alle medlemsorganisasjonene jobber FFO opp mot politiske myndigheter sentralt og lokalt, for kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser.
I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der medlemsorganisasjonene kan samtale og samarbeide om felles interesseområder. FFO videreformidler også brukerrepresentanter inn i ulike settinger der det etterspørres.
I FFO samarbeider vi om blant annet politisk arbeid, brukermedvirkning og synlighet utad, samt at FFO samarbeider med eksterne aktører for å gi våre medlemmer gode avtaler.
Som medlem i FFO kan alle våre medlemmer delta på de arrangementer som holdes i regi av FFO.
Gå inn på www.ffo.no og se hvilke arrangementer som til enhver tid avholdes.
Del
Facebook
Twitter

Foreningen for kroniske smertepasienter

FKS jobber for å forbedre livskvaliteten til kroniske smertepasienter

Bli medlem

Følg oss