Årsberetning for året 2015

Styret i FKS avd. Østfold har i 2015 bestått av:

Leder: Dagmar Nilsen

Sekretær: Jorunn Arnesen

Kasserer: Bodil Holme

Styremedlem: Grethe Antonsen

Styremedlem: Berit Diedrichen

Varamedlemmer: Marianne Norum

Else Jorid Olsen

Solveig Andreassen

Fatemeh Alilo

Revisor: Øyvind Karlsen

Valgkomite: Torill Dahl

Elin H. Albertsen

Elisabeth Bråthen

FKS avd. Østfold hadde ved utgangen av 2015 75 betalende medlemmer.

Det er avholdt 9 styremøter i 2015 og disse har vært hjemme hos kasserer.

Helga 24. - 26. april var FKS avd. Østfold vertskap for Foreningen for Kroniske Smertepasienter sitt 20. ordinære landsmøte. Hele styret var representert. Dette var et stort løft for vårt lokallag, men tilbakemeldingene var gode. Landsmøtet ble åpnet av ordfører Jon- Ivar Nygård fra Fredrikstad. Representanter fra hele landet hadde en travel og innholdsrik, men trivelig helg. Som et lite «pust i bakken» ble det lørdag en tur til Gamlebyen og omvisning på jernbanemuseet, noe som falt i smak hos alle som var med.

Under festmiddagen lørdag kveld ble det utdelt diverse hedersbevisninger. Jorunn Arnesen ble tildelt æresmedalje med diplom for sin innsats. Hun var med og startet FKS avd. Østfold og har vært med i styret siden oppstarten for 25 år siden. Hun har også vært med i behandlingsreiseutvalget og varamedlem i sentralstyret.

Nytt av året var også «vandrepokal». Som det første lokallag fikk FKS avd. Østfold denne tildelt og vi får «beholde» den fram til neste landsmøte i 2017.

Også høsten 2015 var det behandlingsreise til Albir i Spania og Fysiakos Fysioterapisenter.

5 av våre medlemmer i Østfold var med på behandlingsreisen i tillegg til reiseleder. Lokalt sponset FKS avd. Østfold 4 deltagere med kr 6.000,- hver i tillegg til den sentralt sponsede. Været var vel ikke helt som vi kunne ønske, men det ble både fine utflukter og andre aktiviteter likevel. Mange benyttet seg også av tilbudet om velværebehandling og diverse trim m.m. Reiseledere var også denne gang Jorunn Arnesen og Turid Leganger. Som vanlig hadde de gjort en god jobb for at vi alle skulle ha det best mulig disse to ukene.

Vi har avholdt to bøttelotteri og julelotteri i 2015 med bra resultat.

Høsten 2015 gjorde vi et nytt forsøk med håndarbeidsgruppe. Dessverre var det dårlig frammøte, så vi må vurdere hva vi skal gjøre videre.

Det ble arrangert organisasjonskurs 23. - 28. - 30. september. Styret i FKS avd. Østfold samt et medlem av valgkomiteen deltok. Svært gode tilbakemeldinger i etterkant.

Varmtvannstreningen har vi hatt i gang hver mandag bortsett fra i påske- og sommerferien.

Det har vært en økning i antall deltagere dette året.

Foreningen vedtok på årsmøte å gi kr 5.000,- til Barnas Stasjon . Dette ble gitt som støtte slik at barna fikk komme på forestillingen Annie, noe som ble svært godt mottatt.

Medlemsmøter og aktiviteter i 2015

Februar:

Torsdag 19. februar ble det avholdt årsmøte i lokalene til Frivilligsentralen på Sellebakk. Torsdag 19. mars hadde vi demonstrasjon av Tupperware og deres ergonomiske produkter.

April:

Torsdag 16. april hadde vi besøk av kiropraktorene Thore Bjølstad og. Ole Kristian Andersen fra Bjølstad Klinikken.

24.- 26. april var det Landsmøte i Fredrikstad.

Mai:

28. mai kom Pernille Rustand og fortalte om div. aromatiske oljer og bruken av disse i over 5000 år. Jorunn Arnesen hadde med medaljen og diplomet hun fikk på Landsmøtet. «Vandrepokalen» vårt lag fikk kunne også medlemmene ta i øyesyn.

Juni:

12. juni var det kombinert 25 årsjubileum og sommeravslutning. Dette fant sted på Hvaler hvor Grethe Antonsen lot oss låne sommersted med stort partytelt. FKS sentralstyrets nye leder Rune Armand Strømberg var også invitert. Anne-Lise Goodwin hadde diktet sang til 25 års jubileet, hvor hun fikk med det meste av hva som har skjedd disse årene.

18. juni var styret vårt samlet hos Grethe Antonsen hvor vi jobbet med FKS-manualen, en «kokebok» for aktiviteter og ansvar i laget. Dette er veldig viktig.

September:

22. september var det møte i Funkis, hvor leder og sekretær fra vårt lag deltok.

Torsdag 24. september var første medlemsmøte etter ferien.

Ingen tema denne gang, men en del informasjon og tilbakemeldinger. Helsereisen er jo like om hjørnet.

Oktober:

29. oktober hadde vi besøk av Turid Andersen fra Kreftforeningen, som fortalte om likepersonsarbeide. Dette er et veldig interessant tema, og en viktig del av vårt arbeid ut til medlemmene.

November:

Torsdag 19. november kunne vi glede oss over besøk av Unni Isenegger fra Ihleby Blomster, som skulle vise oss hvordan lage fine advents- og juledekorasjoner. Her var det mange gode tips å ta med seg.

Desember:

Torsdag 3. desember var det duket for vår juleavslutning, i år som i fjor, og før det igjen, hos Lunsj-Service, Jofi-huset på Gressvik. God mat og drikke, samt trekning på loddbøkene, før vi ønsket hverandre god jul og godt nytt år.

Alle våre «vanlige» medlemsmøter avholdes på Frivilligsentralen på Sellebakk. Det blir servert snitter med drikke, og vi har utlodning med gevinster gitt av medlemmene.

Styret