Aktivitetsplan for FKS avd. Trøndelag

1:

I februar 2018, startes det opp mestrignskurs via Friskliv og Metring i Trondheim, for de med langvarige smerter og utmattelse.

Det er 2 forskjellige kurs. Dvs et kurs for langvarige smerter der FKS er representret ved brukerrepresentant Else-Norun Kvarner og et for de med utmattelse.

Kurs ved utmattelse starter 7 februar 2018

Kurset for de med langvarige smerter, starter opp 22 februar 2018 og varer i 6 uker og har som mål å gi mennesker flere vektøy til kassen sin, for å få en så god hverdag som mulig med de utfordringnene en har.

Ved interesse for kursene, kontakt: frisklivmestring@gmail.com eller tlf 952 74 644

2:

Årsmøtet FKS Trøndelag er 15 februar 2018, sted "Nystua" Valentinlyst helse og velferdenter kl 19:00-20:00

3:

Vi har startet opp med måndtelige treff og første torsdag i mnd, treffes vi på Tulla Fisher kl 12:00

neste møte blir 1 februar og deretter 1 mars.
Gavekonto:
1203 61 14302


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid:
Man - Fre: kl. 10 - 15

Epost:
post@kroniskesmerter.no
Postadresse:

Postadr.:
Postboks 157 Sentrum
5804 Bergen
Merk "Sentralstyret"

Norsk Tipping
Registrer FKS som grasrotmottaker

FKS Østfold
998 878 322

FKS Oslo og Omegn
983 983 219

FKS Sør-Rogaland
984 228 813

FKS Haugesund og Omegn
979 698 690

FKS Bergen og Omegn
983 543 553

FKS Møre og Romsdal
911 618 966

FKS Telemark/Vestfold
917 510 040

FKS Trøndelag
917 748 713

FKS Tromsø og omegn
914 716 187

FKS Kristiansand og omegn
985 581 428


Takk for hjelpen!
Nyttige lenkerTips en venn

Samarbeidspartnere

FARMASIET