Din smerte på alvor!

FKS, avd. Møre og Romsdal

Styret i FKS avd. Møre og Romsdal

Leder: Hilde Gutvik
Kasserer: Kirsti Møller Skjønberg 
Sekretær: Rudy Stefania Brimstrond