FKS, avd. Møre og Romsdal

Styret i FKS avd. Møre og Romsdal

Leder: Aina Gjerde Grande
Kasserer: Hilde Gutvik
Sekretær: Cathrin Hansen
Styremedlem: Kirsti Skjønberg
 

Orgnr: 921 123 456

©2022 Foreningen for kroniske smertepasienter.
All rights Reserved.

Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid: Man-Fre: Kl. 10-15
Epost: post@kroniskesmerter.no
Postadresse: FKS “Sentralstyret”
Pb. 1050 Gimsøy 3704 Skien