Smertemestring

Kroniske smerter er en av våre aller største plager. Ca. hver tredje voksne person i landet er rammet av kronisk smerte. Dette er hentet fra en stor undersøkelse av smertepasienter, "Pain in Europe" (www.painineurope.com), som ble presentert høsten 2003. Denne undersøkelsen viser at Norge ligger på toppen når det gjelder forekomst av smerter.

Smerter har ikke bare en fysisk side, den gjør også noe på det psykologiske plan, noe som igjen virker inn på ens eget selvbilde. En viktig forutsetning for helse er opplevelse av å mestre. En positiv innstilling er en forutsetning for å kunne mestre.

FKS mål med smertemestringskurs, er at smertepasienter selv skal oppnå kunnskap om å lære å arbeide aktivt for å oppnå best mulig kontroll over egne smerter og derved få bedret livskvalitet og øket funksjon.
Vi vil ved disse kursene forsøke å nå flest mulig av medlemmene og deres pårørende, slik at kroniske smertepasienter best mulig kan mestre og derved få forståelse av egen situasjon.

Seminarer i smertemestring arrangeres i samarbeid med fagpersoner med tverrfaglig kompetanse.
Gavekonto:
1203 61 14302


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid:
Man - Fre: kl. 10 - 15

Epost:
post@kroniskesmerter.no
Postadresse:

Postadr.:
Postboks 157 Sentrum
5804 Bergen
Merk "Sentralstyret"

Norsk Tipping
Registrer FKS som grasrotmottaker

FKS Østfold
998 878 322

FKS Oslo og Omegn
983 983 219

FKS Sør-Rogaland
984 228 813

FKS Haugesund og Omegn
979 698 690

FKS Bergen og Omegn
983 543 553

FKS Møre og Romsdal
911 618 966

FKS Telemark/Vestfold
917 510 040

FKS Trøndelag
917 748 713

FKS Tromsø og omegn
914 716 187

FKS Kristiansand og omegn
985 581 428


Takk for hjelpen!
Nyttige lenkerTips en venn

Samarbeidspartnere

FARMASIET