Leder:
Anne-Kari Neste
Lynesdalen 5
2080 EIDSVOLL
Tlf. 907 77 411
Nestleder:
Britt Inger Solheim
Borgentoppen 70
1388 BORGEN
930 15 352
Kasserer:
Sindre Kristiansen
Ringgata 286
2316 HAMAR
952 33 355
Sekretær:
Benedicte Overøie
Holteløkka 6a
2067 JESSHEIM
979 49 628

Styremedlem:

Oddvar Sætre
Hjersings vei 20

1711 SARPSBORG
909 02 302

Varamedlem:
Vera Prøytz
Kurveien 9
0495 OSLO
Tlf. 455 00 830

Orgnr: 921 123 456

©2022 Foreningen for kroniske smertepasienter.
All rights Reserved.

Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid: Man-Fre: Kl. 10-15
Epost: post@kroniskesmerter.no
Postadresse: FKS “Sentralstyret”
Pb. 1050 Gimsøy 3704 Skien