FKS, avd. Sør-Rogaland

Bak fra venstre: Birger Aam, Modil Byberg, Åse S Høiland, Inger Sunde Aam og Geir Høiland framme.

FKS Sør-Rogaland
 

Leder:Birger Aam,

Postboks 193 4001 Stavanger.
tlf. 514 95 200
Mob 974 77 918
 
 
Leder
Birger Aam
Nestleder
Geir Høiland
Kasserer
Modil Byberg
Sekretær
Åse Skarde Høiland
Nestleder
Inger Sunde Aam
Varamedlem
Anne Grete Norløff

Orgnr: 921 123 456

©2022 Foreningen for kroniske smertepasienter.
All rights Reserved.

Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid: Man-Fre: Kl. 10-15
Epost: post@kroniskesmerter.no
Postadresse: FKS “Sentralstyret”
Pb. 1050 Gimsøy 3704 Skien