Søk
Close this search box.

FFO Viken trenger deg!

Til deg som har et ønske om å høre om brukermedvirkning og rollen som brukerrepresentant! Invitasjon til informasjon- og opplæringsseminar om brukermedvirkning. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Viken har gleden av å oppfordre spesielt deg som er født et sted mellom 1975 og starten av 2000-tallet til å delta, da denne aldersgruppen er underrepresentert i brukermedvirkningen! Ønsker […]