Søk
Close this search box.

Likeperson

Bli medlem

Samarbeidspartnere

Likepersontjenesten har som mål å være til hjelp og støtte.

Ved å ta kontakt med en likeperson i foreningen, kan man prate med en som forstår situasjonen “å leve med kroniske smerter”.

Å være en likeperson er å være et medmenneske og en som vet “hvor skoen trykker”. Å hjelpe mennesker som har det tøft i hverdagen med kroniske smerter er viktig – både for deg og den du hjelper. Å være en god samtalepartner og et medmenneske for andre er godt likepersonssarbeid og verdsettes høyt av både mottaker og giver. En likeperson som selv har erfaring med egen håndtering av smerter, sitter inne med verdifulle tips og råd som kan gis bort og tas imot.

Foreningens sentrale likepersoner kan kontaktes på e-post og telefon.
 
Likevel må det sies at likepersonen er ikke en fagperson eller saksbehandler, men en erfaren formidler av kunnskap om det å leve med smertepress i hverdagen. Dersom likepersonen ser at det er behov for hjelp av andre, skal man henvise videre så godt man kan.
Det som sies er i fortrolighet, og likepersonen har taushetsplikt.
 
Vi har likepersoner i Haugesund, Sør – Rogaland, Kristiansand, Oslo og Akershus, Bergen,
Østfold, Møre og Romsdal, Telemark og Trøndelag.
Vi arbeider med å få utvidet denne tjenesten, å få likepersoner i alle lokalavdelinger.

Likepersonstjenesten for hele landet. Står det ikke oppført en likeperson i din region kan du henvende deg hit.

Likepersonstjenesten i Oslo og Akershus

Ansvarlig likeperson:
Anne-Kari Neste mob 907 77 411

Likepersonstjenesten i Kristiansand og omegn

Ansvarlig likeperson:
Reidun Westergren, mob 905 45 078

Likepersonstjenesten i Sør-Rogaland og omegn

Ansvarlige likepersoner:
Åse Skarde Høyland, mobil: 977 62 022
Birger Aam, mobil: 974 77 918

Likepersonstjenesten i Haugesund og omegn

Ansvarlig likeperson:
Kari J. Solås mob 948 66 319

Likepersonstjenesten i Bergen og omegn

Ansvarlig likeperson:
Turid Leganger mob 930 09 878

Likepersonstjenesten i Møre og Romsdal

Likepersonstjenesten i Telemark / Vestfold

Ansvarlig likeperson:
Marion Jakobsen mob 907 40 325

Likepersonstjenesten i Trøndelag

Ansvarlig likeperson:
Else-Norun Kvarner mob 908 47 838