Likepersontjenesten har som mål å være til hjelp og støtte.

Ved å ta kontakt med en likeperson i foreningen, kan man prate med en som forstår situasjonen "å leve med kroniske smerter".

Å være en likeperson er å være et medmenneske og en som vet "hvor skoen trykker". Å hjelpe mennesker som har det tøft i hverdagen med kroniske smerter er viktig - både for deg og den du hjelper. Å være en god samtalepartner og et medmenneske for andre er godt likepersonssarbeid og verdsettes høyt av både mottaker og giver. En likeperson som selv har erfaring med egen håndtering av smerter, sitter inne med verdifulle tips og råd som kan gis bort og tas imot.

Foreningens sentrale likepersoner kan kontaktes på e-post og telefon.

Likevel må det sies at likepersonen er ikke en fagperson eller saksbehandler, men en erfaren formidler av kunnskap om det å leve med smertepress i hverdagen. Dersom likepersonen ser at det er behov for hjelp av andre, skal man henvise videre så godt man kan.

Det som sies er i fortrolighet, og likepersonen har taushetsplikt.

Vi har likepersoner i Haugesund, Sør - Rogaland, Kristiansand, Oslo, Bergen,
Østfold, Møre og Romsdal, Telemark og Trøndelag.
Vi arbeider med å få utvidet denne tjenesten, å få likepersoner i alle lokalavdelinger.

Likepersonstjenesten for hele landet.

Står det ikke oppført en likeperson i din region kan du henvende deg hit.

Likepersonstjenesten i Oslo og omegn

Ansvarlig likeperson: Marit Grønhaug Sætre mob 997 28 096

Likepersonstjenesten i Kristiansand og omegn

Ansvarlig likeperson: Reidun Westergren, mob 905 45 078

Likepersonstjenesten i Sør-Rogaland og omegn

Ansvarlig likeperson: Åse Skarde Høyland mob 977 62 022

Likepersonstjenesten i Haugesund og omegn

Ansvarlig likeperson: Kari J. Solås mob 948 66 319

Likepersonstjenesten i Bergen og omegn

Ansvarlig likeperson: Turid Leganger mob 930 09 878

Likepersonstjenesten i Møre og Romsdal

Ansvarlig likeperson: Anne Beate Skeide

Likepersonstjenesten i Telemark / Vestfold

Ansvarlig likeperson: Marion Jakobsen mob 907 40 325

Likepersonstjenesten i Trøndelag

Ansvarlig likeperson: Else-Norun Kvarber mob 908 47 838
Gavekonto:
1203 61 14302


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid:
Man - Fre: kl. 10 - 15

Epost:
post@kroniskesmerter.no
Postadresse:

Postadr.:
Postboks 157 Sentrum
5804 Bergen
Merk "Sentralstyret"

Norsk Tipping
Registrer FKS som grasrotmottaker

FKS Østfold
998 878 322

FKS Oslo og Omegn
983 983 219

FKS Sør-Rogaland
984 228 813

FKS Haugesund og Omegn
979 698 690

FKS Bergen og Omegn
983 543 553

FKS Møre og Romsdal
911 618 966

FKS Telemark/Vestfold
917 510 040

FKS Trøndelag
917 748 713

FKS Tromsø og omegn
914 716 187

FKS Kristiansand og omegn
985 581 428


Takk for hjelpen!
Nyttige lenkerTips en venn

Samarbeidspartnere