Din smerte på alvor!

Likepersontjenesten har som mål å være til hjelp og støtte.

Ved å ta kontakt med en likeperson i foreningen, kan man prate med en som forstår situasjonen «å leve med kroniske smerter».

Å være en likeperson er å være et medmenneske og en som vet «hvor skoen trykker». Å hjelpe mennesker som har det tøft i hverdagen med kroniske smerter er viktig – både for deg og den du hjelper. Å være en god samtalepartner og et medmenneske for andre er godt likepersonssarbeid og verdsettes høyt av både mottaker og giver. En likeperson som selv har erfaring med egen håndtering av smerter, sitter inne med verdifulle tips og råd som kan gis bort og tas imot.

Foreningens sentrale likepersoner kan kontaktes på e-post og telefon.
 
Likevel må det sies at likepersonen er ikke en fagperson eller saksbehandler, men en erfaren formidler av kunnskap om det å leve med smertepress i hverdagen. Dersom likepersonen ser at det er behov for hjelp av andre, skal man henvise videre så godt man kan.
Det som sies er i fortrolighet, og likepersonen har taushetsplikt.
 
Vi har likepersoner i Haugesund, Sør – Rogaland, Kristiansand, Oslo, Bergen,
Østfold, Møre og Romsdal, Telemark og Trøndelag.
Vi arbeider med å få utvidet denne tjenesten, å få likepersoner i alle lokalavdelinger.

***

Likepersonstjenesten for hele landet. Står det ikke oppført en likeperson i din region kan du henvende deg hit.

***

Likepersonstjenesten i Oslo og omegn

Ansvarlig likeperson: Anne-Kari Neste mob 907 77 411

***

Likepersonstjenesten i Kristiansand og omegn

Ansvarlig likeperson: Reidun Westergren, mob 905 45 078

***

Likepersonstjenesten i Sør-Rogaland og omegn

Ansvarlige likepersoner:
Åse Skarde Høyland, mobil: 977 62 022
Birger Aam, mobil: 974 77 918

***

Likepersonstjenesten i Haugesund og omegn

Ansvarlig likeperson: Kari J. Solås mob 948 66 319

***

Likepersonstjenesten i Bergen og omegn

Ansvarlig likeperson: Turid Leganger mob 930 09 878

***

Likepersonstjenesten i Møre og Romsdal

Ansvarlig likeperson: Rudy Brimstrond. Mobil: 926 08 077

***

Likepersonstjenesten i Telemark / Vestfold

Ansvarlig likeperson: Marion Jakobsen mob 907 40 325

***

Likepersonstjenesten i Trøndelag

Ansvarlig likeperson: Else-Norun Kvarner mob 908 47 838

Din smerte på alvor!

Hovedmeny

Nyheter

«Bare» vondt i hode?

Mange ungdommer møter manglende forståelse fra foreldre, lærere og helsesøstre som tror problemet ikke er så stort som det er. Mange barn og unge som sliter med tilbakevendende hodepine har ikke fått diagnose hos legen.

Read More »

Søkeord «Barn+Migrene»

Prosjekt Søkeord: «Barn + Migrene» Visste du at så mange som 1-2 barn i hver skoleklasse har migrene? Skremmende mange får ikke hjelp!

Read More »

Hva gjør en osteopat?

Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Vi gir deg god manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere – og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse.

Read More »

FKS Sentralstyret 2021