Søk
Close this search box.

Forskning

Bli medlem

Samarbeidspartnere

En av tre i Norge rammes av kroniske smerter. Dette er den høyeste forekomsten i Europa. Konsekvensene er store for pasienteneslivskvalitet og for samfunnet. Kroniske smerter defineres oftest som smerte med varighet på minst 3-6 måneder eller mer.

Den norske rapporten Pain Proposal er et initiativ på europeisk nivå, støttet og initiert av Pfizer (unrestricted fund) og utarbeidet av en gruppe europeiske eksperter innen feltet kronisk smerte. Gå inn her for å lese rapporten.

Retningslinjer for smertelindring
Hensikten med retningslinjer:
Målet for smertebehandling er å lindre smerten og bedre pasientens livskvalitet. Gode retningslinjer skal sikre pasienten adekvat diagnostikk og behandling, uavhengig av geografi og ressursfaktorer.
Gå inn her for å lese retningslinjene.

Faktablad: Kronisk smerte i Norge
Foreningen for kroniske smertepasienter har laget dette faktabladet til bruk for alle som er interessert i smerte, behandling av smerte og forskning på smerte.

Samt til bruk som underlag for diskusjoner og medieomtale av emnet kronisk smerte.
For å lese faktabladet, gå inn her

Kostråd – kroniske sykdommer
Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer.
Helsedirektoratet lanserte i 2011 de endelige kostrådene som skal bidra til å forebygge kronisk sykdom.

Ifølge rådene er helheten og variasjonen i kostholdet det viktigste for helsa – og “fem om dagen” gjelder fortsatt. Gå inn her for å lese rapporten

Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling
Aktivitetshåndboken er en praktisk håndbok for bruk av fysisk aktivitet i forebygging, behandling og habilitering/rehabilitering.
Den fokuserer også på hvordan man fremmer atferdsendring; i konsultasjonen og mer generelt.
Les mer om dette her

Helsetilstanden i Norge
Stadig flere får langvarige helseplager
Andelen med langvarig sykdom har økt betydelig siden syttitallet.
En av fire nordmenn sliter med en muskel- eller skjelettlidelse. Vanlige plager er smerter i rygg, skuldre, nakke, armer og ben.
Les mer her