Søk
Close this search box.

Bli medlem


Klikk her

Samarbeidspartnere


Nyheter

Medlemsbladet Glimt


GLIMT-redaksjonen står for utgivelse av FKS’ medlemsblad, en landsdekkende publikasjon for foreningens medlemmer. Sekundært informasjons- og påvirkningsorgan overfor myndigheter, samt helse- og sosialinstitusjoner. 

GLIMT distribueres gratis til medlemmer, sykehus med anestesiavdelinger og/eller smerteklinikk, fylkesleger, politikere lokalt og sentralt, samt media. Medlemsbladet kommer med fire utgivelser i året og opplaget er på ca. 1.500 eksemplarer.

Glimts formål:
Vårt medlemsblad skal være en informasjons- og kommunikasjonskanal til alle medlemmer og samarbeidspartnere.

Redaksjonen:

Redaksjonen har fått nytt telefonnr: 92231756 Redaktør:
Jorunn Arnesen Redaksjonskomité:E-post: redaksjonen@kroniskesmerter.no 

TIPS OSS!

Lest noe nytt, skjer det noe der du bor?
Har du informasjon om kurs og møter, eller annet du ønsker å publisere på nettsiden vår eller i medlemsbladet Glimt, så ta kontakt med redaksjonen. Bruk kontaktskjema under.

Kontakt redaksjonen:

Ønsker du å være med på å utvikle vårt medlemsblad Glimt videre? – Vi trenger deg som har skrivekløe og liker å ta bilder! Send en epost til redaksjonen i dag.

Innlevering av artikler

Glimt-redaksjonen tar imot bidrag fra alle, så lenge teksten har relevans for vår målgruppe. Både korte og lange tekster (bokomtaler, bokanmeldelser, fag artikler, egne erfaringer med helsevesen etc, leserbrev og debattinnlegg) tas imot. Signerte artikler står for artikkelforfatterens regning. Redaksjonen er ikke ansvarlig for artikkelens innhold. Stoffet kan sendes til redaksjonen@kroniskesmerter.no

Vil du annonsere i Glimt?

Ønsker du å annonsere i vårt medlemsblad Glimt?

Annonsepriser:
Omslag: kr. 8.000.-
Helside: kr. 4.000,-
Halvside: kr. 2.000,-
Kvartside: kr. 1.000,-

Støtteannonse, stor: kr. 800,-

Støtteannonse, liten: kr. 500,-

Grafisk produksjon:

Redaksjonen kan være behjelpelig med grafisk produksjon av annonser o.l. Grafisk design av annonsen kommer evt. i tillegg.Bestilling sendes til: redaksjonen@kroniskesmerter.no