Din smerte på alvor!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en fin juletid.

Medlemsbladet Glimt

GLIMT-redaksjonen står for utgivelse av FKS’ medlemsblad, en landsdekkende publikasjon for foreningens medlemmer. Sekundært informasjons- og påvirkningsorgan overfor myndigheter, samt helse- og sosialinstitusjoner.
 

GLIMT distribueres gratis til medlemmer, sykehus med anestesiavdelinger og/eller smerteklinikk, fylkesleger, politikere lokalt og sentralt, samt media. Medlemsbladet kommer med fire utgivelser i året og opplaget er på ca. 1.500 eksemplarer.

Glimts formål:
Vårt medlemsblad skal være en informasjons- og kommunikasjonskanal til alle medlemmer og samarbeidspartnere.

 

Redaksjonen:

Redaksjonen har fått nytt telefonnr: 484 73 937
 
Redaktør:
Frode Tangedahl Strømø
 
Redaksjonskomité:
 

TIPS OSS!

Lest noe nytt, skjer det noe der du bor?
Har du informasjon om kurs og møter, eller annet du ønsker å publisere på nettsiden vår eller i medlemsbladet Glimt, så ta kontakt med redaksjonen. Bruk kontaktskjema under.


Kontakt redaksjonen:

Ønsker du å være med på å utvikle vårt medlemsblad Glimt videre? - Vi trenger deg som har skrivekløe og liker å ta bilder! Send en epost til redaksjonen i dag.