Samarbeidspartnere

Nyheter fra FKS, avd. Oslo og Omegn

FKS, avd. Oslo og Omegn

Leder: Anne-Kari Neste
Lynesdalen 5, 2080 Eidsvoll
Mobil: 907 77 411
Epost: fks.oslo@kroniskesmerter.no

Likepersonssamtaler