Søk
Close this search box.

Smertemestring

Samarbeidspartnere

Smertemestring

Kroniske smerter er en av våre aller største plager. Ca. hver tredje voksne person i landet er rammet av kronisk smerte. Dette er hentet fra en stor undersøkelse av smertepasienter, «Pain in Europe» (www.painineurope.com), som ble presentert høsten 2003. Denne undersøkelsen viser at Norge ligger på toppen når det gjelder forekomst av smerter.

Smerter har ikke bare en fysisk side, den gjør også noe på det psykologiske plan, noe som igjen virker inn på ens eget selvbilde. En viktig forutsetning for helse er opplevelse av å mestre. En positiv innstilling er en forutsetning for å kunne mestre.

FKS mål med smertemestringskurs, er at smertepasienter selv skal oppnå kunnskap om å lære å arbeide aktivt for å oppnå best mulig kontroll over egne smerter og derved få bedret livskvalitet og øket funksjon.
Vi vil ved disse kursene forsøke å nå flest mulig av medlemmene og deres pårørende, slik at kroniske smertepasienter best mulig kan mestre og derved få forståelse av egen situasjon.

Seminarer i smertemestring arrangeres i samarbeid med fagpersoner med tverrfaglig kompetanse.