Søk
Close this search box.

Om smerter

Smerte, i betydningen fysisk smerte, er en typisk sensorisk (føleorganbasert) opplevelse som kan beskrives som en ubehagelig viten om en skadelig påvirkning eller legemsbeskadigelse. Personer opplever smerte ved forskjellige daglige skader og piner, og nå og da ved mer alvorlige skader og sykdommer. For vitenskapelige og behandlingsformål defineres smerte av International Association for the Study of Pain (IASP) som «en ubehagelig sensorisk eller følelsesmessig opplevelse assosiert med faktisk eller potensiell vevsskade, eller beskrevet i former for slik skade». Det skilles mellom akutt og kronisk smerte.

Samarbeidspartnere

Hva er kronisk smerte?

Smerter, kroniske – faktaark med helsestatistikk

Kronisk smerte rammer rundt 30 prosent av den voksne befolkningen og er den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet. Forekomsten øker med alderen, og kvinner er mer utsatt enn menn.

Hva er kronisk smerte?
Kronisk smerte defineres oftest som smerte med varighet på seks måneder eller mer.

Les mer her.

Smertemestring

Kroniske smerter er en av våre aller største plager. Ca. hver tredje voksne person i landet er rammet av kronisk smerte. Dette er hentet fra en stor undersøkelse av smertepasienter, “Pain in Europe” (www.painineurope.com), som ble presentert høsten 2003. Denne undersøkelsen viser at Norge ligger på toppen når det gjelder forekomst av smerter.

Smertebehandling

Smertebehandling er en av anestesiologiens spesialområder.
Vanskelige, sammensatte smertetilstander er en stor utfordring for helsevesenet, og fordrer som oftest en tverrfaglig tilnærming fra helsevesenets side. Disse pasientene henvises gjerne til egne spesialavdelinger, smerteklinikker, som har høy kompetanse på å håndtere problematiske smertetilstander.

Smerteklinikker i Norge

Her finner du tverrfaglige smerteklinkker i Norge og forventede ventetider.

For mer informasjon, gå inn her