Din smerte på alvor!

FKS Sentralstyre 2019 - 2021

Styreleder:

Rune-Armand Strømberg

Tlf.: 416 08 866

Sekretær:

Marion Jakobsen

Tlf.: 907 40 325

Kasserer:

Jorunn Arnesen

Tlf.: 922 31 756

Styremedlem:

Heidi Skare Kristiansen

Tlf.: 993 84 194

Styremedlem:

Per Tommy Johansen

Tlf.: 924 66 803

Styremedlem:

Trine Stenersen

Tlf.: 413 04 261

Styremedlem:

Anne Marit Aaker

Tlf.: 928 83 061

Varamedlem:

Trude Nordgreen

Tlf.: 483 66 420

Varamedlem:

Ann Margareth Lekanger

Tlf.: 906 66 630

Varamedlem:

Aslaug Ytrearne

Tlf.: 414 38 090

Varamedlem:

Else-Norun Kvarner

Tlf.: 908 47 838

Din smerte på alvor!

Hovedmeny

Nyheter

«Bare» vondt i hode?

Mange ungdommer møter manglende forståelse fra foreldre, lærere og helsesøstre som tror problemet ikke er så stort som det er. Mange barn og unge som sliter med tilbakevendende hodepine har ikke fått diagnose hos legen.

Read More »

Søkeord «Barn+Migrene»

Prosjekt Søkeord: «Barn + Migrene» Visste du at så mange som 1-2 barn i hver skoleklasse har migrene? Skremmende mange får ikke hjelp!

Read More »

Hva gjør en osteopat?

Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Vi gir deg god manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere – og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse.

Read More »

FKS Sentralstyret 2021