Din smerte på alvor!

Handlingsplan for Foreningen for kroniske smertepasienter

Revidert på Landsmøtet 2015

1. FKS skal arbeide for at vedvarende smerter må bli allment akseptert som et omfattende og alvorlig problem.
 
2. Sentralstyret må fortsatt arbeide for oppretting og utbygging av offentlige tverrfaglige smerteklinikker og samarbeide med Helsedepartementet.
 
3. Sentralstyret vil tilstrebe å kunne samarbeide med styrene i de foreninger det er naturlig å samarbeide med.
 
4. Sentralstyret bør fortsatt gi Høringsuttalelser i helsepolitiske saker der vi er Høringsinstans.
 
5. FKS må videreføre samarbeidet med FFO og FUNKIS både på sentralt og lokalt plan. Det må arbeides for at søknadsprosessen forenkles.
 
6. FKS må i samarbeid med FFO fortsette sitt arbeid for at egenandeler generelt bygges ned, og på sikt fjernes for kronikere.
 
7. Sentralstyret skal planlegge å gjennomføre behandlingsreiser.
 
8. Sentralstyret vil fortsatt planlegge å gjennomføre weekendsamlinger for lokalavdelingene.
 
9. FKS vil sette fokus på likepersontilbudet gjennom opplæring, godkjenning og utøvelse av likepersonsarbeid. Det er opprettet et likepersonsutvalg på fire medlemmer, for å ivareta dette.
 
10. Sentralstyret må sammen med lokalavdelingene ha fokus på bl.a. følgende oppgaver:
 
  • Organisasjonsarbeid.
  • Opplæring i brukermedvirkning.
  • Det er viktig at alle lokalavdelingene må bli aktiv, og oppnevne medlemmer til diverse brukerutvalg.
 
11. FKS fortsetter arbeidet med og synliggjøring utad via vervingsarbeid på facebook og nettsider.
 
12. FKS og redaksjonskomiteen fortsetter utgivelsen av Glimt som et informativt og inspirasjons givende medlemsblad.
 
13. FKS fortsetter å arbeide for å få skaffet representanter/kontaktpersoner i alle fylker.
 
14. FKS skal følge alle forskrifter og lover.
 
15. FKS skal aktivt tenke nyskapning og videreutvikling i alt sitt arbeid. Både når det gjelder rasjonalisering, effektivisering og økonomi.
 
16. Foreningen skal arbeide for god og helhetlig profilering. Dette skal holdes innenfor godkjent budsjett.

Din smerte på alvor!

Hovedmeny

Nyheter

Medlemsrabatt på varmeprodukter.

Som FKS medlem får du 20% rabatt på varmeprodukter hos. http://www.radianthealth.no De har mange forskjellige produkter. Radiant Health Infrarød Sauna Basic har en verdi på

Read More »

Medlemsrabatt på Cefar TENS

Som medlem i FKS får du 15% rabatt hos www.fysioett.no på kjøp av Cefars TENS stimulatorer og elektroder. Bivirkningsfri smertelindring som ikke kan overdoseres. Enkel

Read More »

Medlemsrabatt/juletilbud

      Varmeplagg øker sin rabatt for våre medlemmer til 30% fram til jul. https://www.varmeplagg.no   Som FKS medlem vil du få 30% rabatt

Read More »

Høstbrev 2021

FKS avd Oslo og omegn HØSTBREV 2021 Her kommer høstens oppdatering på aktiviteter i foreningen vår. Endelig har vi jo kunnet åpne opp både med

Read More »

VIL DU BLI MEDLEM ?

Vervekampanje: 50,- ut 2021. Alle nyinnmeldte medlemmer fra 15.10 og ut året er med i trekning av en infrarød sauna fra Radiant Helth som du

Read More »

FKS Sentralstyret 2021