Søk
Close this search box.

Handlingsplan

Bli medlem

Samarbeidspartnere

HANDLINGPLAN FOR FKS Fra Landsmøte 2021 til Landsmøte 2023

1. FKS skal arbeid for raskere og bedre implementering av ICD-11, hvor Kronisk Smerte er en
egen diagnose.

– Kompetanseheving av fastlegene om kroniske/langvarige smerter

2. Sentralstyret fortsetter sitt helsepolitiske arbeid, og gir høringsuttalelser i relevante høringer.

3. FKS fortsetter sitt samarbeid med Helseforetakene, FFO og Funkis, både sentralt og lokalt.

4. Sentralstyret skal planlegge og gjennomføre behandlingsreiser.

5. Sentralstyret planlegger og gjennomfører samlinger for likepersoner, brukerrepresentanter,
medlemmer og de med tillitsverv.

6. Sentralstyret og lokalavdelingene skal arbeide med:
– Organisasjonsarbeid
– Opplæring av Likepersoner og Brukerrepresentanter
– Lokalavdelingene foreslår brukerrepresentanter der dette etterspørres.

7. FKS arbeider med synliggjøring av foreningen på sosiale medier.

– Arbeider med redaksjonskomiteen om utgivelsen av Glimt, som skal være et
informativt og inspirasjonsgivende medlemsblad

– Arbeider for god og helhetlig profilering.

8. FKS skal aktivt tenke nyskapning og videreutvikling i sitt arbeid. Både når det gjelder
digitalisering, rasjonalisering, effektivisering og økonomi

9. FKS skal følge lover og forskrifter
10. FKS skal samkjøres via StyreWeb