Handlingsplan for Foreningen for kroniske smertepasienter

Revidert på Landsmøtet 2019

1. FKS skal arbeide for at vedvarende smerter må bli allment akseptert som et omfattende og alvorlig problem.

2. Sentralstyret må fortsatt arbeide for oppretting og utbygging av offentlige tverrfaglige smerteklinikker og samarbeide med Helsedepartementet.

3. Sentralstyret vil tilstrebe å kunne samarbeide med styrene i de foreninger det er naturlig å samarbeide med.

4. Sentralstyret bør fortsatt gi Høringsuttalelser i helsepolitiske saker der vi er Høringsinstans.

5. FKS må videreføre samarbeidet med FFO og FUNKIS både på sentralt og lokalt plan. Det må arbeides for at søknadsprosessen forenkles.

6. FKS må i samarbeid med FFO fortsette sitt arbeid for at egenandeler generelt bygges ned, og på sikt fjernes for kronikere.

7. Sentralstyret skal planlegge å gjennomføre behandlingsreiser.

8. Sentralstyret vil fortsatt planlegge å gjennomføre weekendsamlinger for lokalavdelingene.

9. FKS vil sette fokus på likepersontilbudet gjennom opplæring, godkjenning og utøvelse av likepersonsarbeid. Det er opprettet et likepersonsutvalg på fire medlemmer, for å ivareta dette.

10. Sentralstyret må sammen med lokalavdelingene ha fokus på bl.a. følgende oppgaver:
  • Organisasjonsarbeid.
  • Opplæring i brukermedvirkning.
  • Det er viktig at alle lokalavdelingene må bli aktiv, og oppnevne medlemmer til diverse brukerutvalg.

11. FKS fortsetter arbeidet med og synliggjøring utad via vervingsarbeid på facebook og nettsider.

12. FKS og redaksjonskomiteen fortsetter utgivelsen av Glimt som et informativt og inspirasjons givende medlemsblad.

13. FKS fortsetter å arbeide for å få skaffet representanter/kontaktpersoner i alle fylker.

14. FKS skal følge alle forskrifter og lover.

15. FKS skal aktivt tenke nyskapning og videreutvikling i alt sitt arbeid. Både når det gjelder rasjonalisering, effektivisering og økonomi.

16. Foreningen skal arbeide for god og helhetlig profilering. Dette skal holdes innenfor godkjent budsjett.

Gavekonto:
1203 61 14302


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid:
Man - Fre: kl. 10 - 15

Epost:
post@kroniskesmerter.no
Postadresse:

Postadr.:
Postboks 157 Sentrum
5804 Bergen
Merk "Sentralstyret"

Norsk Tipping
Registrer FKS som grasrotmottaker

FKS Østfold
998 878 322

FKS Oslo og Omegn
983 983 219

FKS Sør-Rogaland
984 228 813

FKS Haugesund og Omegn
979 698 690

FKS Bergen og Omegn
983 543 553

FKS Møre og Romsdal
911 618 966

FKS Telemark/Vestfold
917 510 040

FKS Trøndelag
917 748 713

FKS Tromsø og omegn
914 716 187

FKS Kristiansand og omegn
985 581 428


Takk for hjelpen!
Nyttige lenkerTips en venn

Samarbeidspartnere

FARMASIET