Søk
Close this search box.

Smertebehandling

Smertebehandling er en av anestesiologiens spesialområder.
Vanskelige, sammensatte smertetilstander er en stor utfordring for helsevesenet, og fordrer som oftest en tverrfaglig tilnærming fra helsevesenets side. Disse pasientene henvises gjerne til egne spesialavdelinger, smerteklinikker, som har høy kompetanse på å håndtere problematiske smertetilstander.

Alle større sykehus i Norge har slike egne smerteklinikker, da enten i form av en smerteseksjon/enhet ved anestesiavdelingen, eller som en egen tverrfaglig klinikk tilknyttet denne eller andre relevante kliniske avdelinger.

De fleste smerteklinikker gir tilbud både til inneliggende og polikliniske pasienter og vil kunne tilby tverrfaglig utredning og diagnostikk av:
– Alle typer kroniske ikke-neoplastiske smertetilstander
– Vanskelige akutte smerter
– Vanskelig kreftrelatert smerte
– Foreslå, evt. initiere behandling. Rask overføring til primærhelsetjenesten/lokalsykehus tilstrebes.
– Evt. diagnostiske og terapeutiske blokader
– Regional farmakologisk smerteterapi
– Afferent stimulering
– Gruppebehandling av pasienter, f.eks. smerteskole/mestringsgruppe, osv.

 
Smertelindring:

 

Et smertelig faktum
En av tre i Norge rammes av kroniske smerter. Dette er den høyeste forekomsten i Europa. Konsekvensene er store for pasientenes livskvalitet og for samfunnet. Kroniske smerter defineres oftest som smerte med varighet på minst 3-6 måneder eller mer.

Klikk på tittel på foredrag, eller bildet for å se film – husk å ha lyd på!

Kronisk smerte er et stort helseproblem for den enkelte og for samfunnet
Prof. Harald Breivik, Professor(em), UiO, avd. for smertebehandling, OUS, Rikshospitalet

Når smerte blir sykdom
Per Egil Haavik, Seksjonsoverlege, Smerteklinikken, Stavanger Universitetssykehus

Om foredragsholderne:
Harald Breivik er professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet og er seniorkonsulent og forsker ved avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han har vært aktiv innen smertefeltet som klinisk spesialist, anestesilege, underviser og forsker i over 30 år. Æresmedlem i British Pain Society og i The international association for the study og pain.

Mette Grøholdt vant i 2010 Aftenpostens kronikkonkurranse med kronikken “De stumme plagede” som handler om å leve med senskader etter kreftbehandling. Hun fikk første gang livmorhalskreft i 2006 og har senere hatt flere tilbakefall og gjennomgått omfattende behandling for sykdommen. Hun har nylig kommet ut med boken “Berørt – en overlevers beretning” om sin historie. Hennes foredrag ble ikke filmet.

Dr. Per Egil Haavik har siden 1994 vært Seksjonsoverlege ved Smerteklinikken på Stavanger Universitetssjukehus. Han er spesialist i anestesiologi og fikk i 2008 SSAI Diploma in advanced pain medicine.

Sigurd Seim. Utdannet sykepleier, arbeidet det meste av tiden i 30 år rundt behandling av kroniske smerter/ palliativ behandling. Jobbet aktivt også med fagpolitikk og interessepolitikk i alle år mot helebyråkrater, politikere og fagmiljø. Vært med fra begynnelsen av å starte opp Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS) som ble stiftet mai 1987. Mange ulike verv og funksjoner i organisasjonen. Er i dag Landsleder for organisasjonen og leder den i en omstillings og fornyings periode. Har arrangert smerte & livsmestringskurs for FKS medlemmer og andre i ca 20 år.

Referanse: www.pfizer.no