Din smerte på alvor!

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Visste du at FKS er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)?

Vi trenger deg lokalt!

Er du opptatt av at funksjonshemmede skal få tilgang til arbeidslivet? Synes du det er viktig at skolen der du bor er tilgjengelig for alle, at kulturtilbud skal ha tegnspråktolk og lokaler der alle kan komme inn? Er du opptatt av at ytelser som uføretrygd og AAP skal være til å leve av? Da bør organisasjonen din engasjere seg i FFO i ditt fylke!

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Vi har 84 medlemsorganisasjoner med til sammen over 350 000 medlemmer.

FFO har jobbet for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke siden stiftelsesåret 1950. FFO er altså 70 år i år. Vi er organisert med hovedkontor i Oslo og fylkeslag i alle landets fylker. I tillegg har vi en del kommunelag. På vegne av våre medlemsorganisasjoner jobber vi opp mot politiske myndigheter nasjonalt og lokalt, for kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser.

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder. Vi videreformidler også brukerrepresentanter inn i ulike settinger der det etterspørres.

Sammen er vi altså et potensielt stort og slagkraftig fellesskap! Noen av dere er aktive i FFO lokalt eller kjenner til FFO, men FFO ønsker oss et enda større engasjement fra medlemsorganisasjonene lokalt.

FFO feirer 70 års jubileum

21. september er det 70 år siden FFO så dagens lys.

Hva gjør FFO i fylker og kommuner?
FFOs oppdrag er å arbeide for kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser. Det interessepolitiske arbeidet står i sentrum på alle samfunnsområder, for eksempel på helse-, oppvekst og skole-, arbeids-, levekårs- og tilgjengelighetsområdet. FFO i fylkene er avhengig av at medlemsorganisasjonene bidrar i for eksempel nettverk, i styreverv og ikke minst som brukerrepresentanter i råd og utvalg. Vi trenger mange brukerrepresentanter, og de rekrutteres fra medlemsorganisasjonene.

Hvorfor kan FFO lokalt være interessant for deg?
Hvis du er interessert i politisk påvirkningsarbeid og i diskusjoner om rettighetene til funksjonshemmede kronisk syke og pårørende, så kan en tilknytning til FFO i ditt fylke eller kommune være interessant og lærerikt. Du kan på vegne av din organisasjon bidra som premissleverandør til tilbud som gis lokalt. Vi trenger folk fra alle medlemsorganisasjonene, små som store, i alle aldere, med variert bakgrunn og funksjonsnivå. Du kan bidra i påvirkningsarbeidet med å gjøre hverdagen bedre for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende, og garantert lære mye! Høres dette interessant ut, ta kontakt med din organisasjon lokalt. Sjekk deretter https://ffo.no/fylkeslag og finn ditt fylkeslag. Ta kontakt på tlf/mail for mer informasjon.

Per Tommy

Per Tommy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Din smerte på alvor!

Hovedmeny

Nyheter

FFO Viken trenger deg!

Til deg som har et ønske om å høre om brukermedvirkning og rollen som brukerrepresentant! Invitasjon til informasjon- og opplæringsseminar om brukermedvirkning. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i

Read More »

Medlemsrabatt på varmeprodukter.

Som FKS medlem får du 20% rabatt på varmeprodukter hos. http://www.radianthealth.no De har mange forskjellige produkter. Radiant Health Infrarød Sauna Basic har en verdi på

Read More »

FKS Sentralstyret 2022