Søk
Close this search box.

Det vil være oppstart av en ny refleksjonsgruppe for personer med langvarige smerter på Lærings – og mestringssenteret ved Bærum sykehus onsdag 4. april 2018 – 14. mai 2018.

Målgruppe:

Refleksjonsgruppe passer for deg som ønsker å jobbe med egen mestring. Maks 16 deltakere.

Mål med refleksjonsgruppen:

  • Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon
  • Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger
  • Hjelp til å akseptere situasjonen
  • Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Gruppen ledes av to fagpersoner ansatt ved Lærings- og mestringssenteret i samarbeid med tre personer som har erfaring med langvarig smerteproblematikk.

Hensikten med kurset er:

· Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon

· Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger

· Hjelp til å akseptere situasjonen

· Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Henvisning:

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen.
Henvisningsskjema sendes enten elektronisk eller per post til
Vestre Viken Dokumentsenter,
Lærings- og mestringssenteret
Bærum sykehus,
Pb 800,
3004 Drammen

 

Program:

· Å leve med langvarige smerter v / erfaringskonsulent

· Smertefysiologi og behandling v/ spesialsykepleier

· Identitet og verdighet v/ psykolog

o Tap og sorg

o Rolleendring

o Egenverd og selvfølelse

· Endringen i livet v/ nevropsykolog

o Gensesetting og behov

o Akseptering

o Forståelse fra andre og kommunikasjon

· Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?

o Symptomsirkel v / erfaringskonsulent

o Mestringsstrategier / verktøy

o Bevissthet om egne tanker og tankemønstre

· Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?

o Informasjon fra FKS

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling
mellom deltakerne.

Arrangør

Lærings- og mestringssenteret

Kontakt
Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus

Telefon: 67 80 93 14

E-post: Lms.bs@vestreviken.no

Mer informasjon

Lms.bs@vestreviken.no

Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter

Del
Facebook
Twitter

Foreningen for kroniske smertepasienter

FKS jobber for å forbedre livskvaliteten til kroniske smertepasienter

Bli medlem

Følg oss